fbpx
Celovita rekonstrukcija hiše na ključ po standardih Ekoslada J.s.

Postopek rekonstrukcije hiše

Prenova hiše je zahteven projekt in zahteva veliko pozornosti, da vsa dela stečejo tako kot je potrebno. Najprej se opravi analiza obstoječega stanja in okviren sanacijski načrt. V primeru, da se pokaže pri pregledu objekta in opravljenih sondaži, da je konstrukcija v slabem stanje, je potrebno preveriti smiselnost takega posega. Včasih je bolje hišo porušiti in zgraditi novo. Pomembno pri odločitvi za rekonstrukcijo je tudi spodbuda Ekosklada j.s., ki investitorju nudi nepovratna sredstva za ukrepe energetske učinkovitosti objekta.

 Pred začetkom del je potrebno pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje, razen v primeru, kadar se ne posega v obstoječo konstrukcijo hiše in pripraviti vse PZI projekte, ki morajo biti med seboj usklajeni. Nato se opravi prijava gradbišča z oddajo ustrezne PZI dokumentacije s podatki o izvajalcu in nadzorniku na UE. Potrebno je tudi oddati vlogo za nepovratna sredstva na  Ekosklada J.s..

Investitor izvajalcu zagotovi  priključek elektrike in vode, ter nadzornika gradnje. Po uvedbi v delo je hiša prenovljena na ključ v 7-11 mesecih, razen fasade, če ta pade v zimsko obdobje.

Pripravljalna in rušitvena dela

Veliko časa pri rekonstrukciji hiše vzamejo praviloma pripravljalna in rušitvena dela. Dela je potrebno opravljati pazljivo, z izvajanjem vseh ukrepov za zavarovanje obstoječe konstrukcije pred zrušitvijo. Potrebno je preveriti statično stabilnost objekta in pripraviti vse za izvedbo sanacije in predelave same konstrukcije. Ruševine in odpadni materiala se odpelje na ustrezne deponije, kjer jih reciklirajo.

Sanacija konstrukcije in dozidava

Opravi se vsa dela povezana s sanacijo konstrukcije, predvsem iz vidika potresne varnosti in potrebnih predelav in dozidav za potrebe sodobne uporabe objekta. Pri sanaciji moramo biti tudi pazljivi, da se izvede ustrezna sanacija hidroizolacija in zaščita pred vlago, ter izdela dodatna toplotna izolacija konstrukcije, ki mejijo na zemljo. Saj le tako rekonstruiran objekt bo lahko kljuboval času in nudil optimalno ugodje.

Strešna konstrukcija se obnovi ali izdela nova iz kvalitetnega rezane lesa iglavcev in je krita z opečno kritino vodilnih proizvajalcev kot so TONDACH in Bramac.

Instalacije v sodobnih gradnji

Uporaba instalacij v sodobni skoraj ničenergijski hiši je prav tako pomembna kot v klasični gradnji, vendar je potrebna bolj učinkovita in trajnostno naravnana, da že danes zadostimo standardom, ki bodo v veljali po leti 2020.

Med ključnimi so prezračevanje z vračanjem toplotne odpadnega zraka, ki nam zagotavlja najvišji nivo kvalitete zraka v bivalnih prostorih. Pomembna je tudi priprava tople sanitarne vode, saj v sodobni gradnji predstavlja skoraj enako porabo energije, kot jo potrebujemo za ogrevanje hiše.

Zato je večino naših hiš opremljenih s toplotno črpalko in ploskovnim ogrevanjem, za pripravo sanitarne vode pa se pogosto uporablja še dodatno solarne kolektorje.

Oprema je praviloma od vodilnih svetovnih proizvajalcev kot so Zehender, Daikin, Vailant in drugi, oziroma po želji investitorja.

Stavbno pohištvo

Uporaba kvalitetnega stavbnega pohištva je pogoj za trajnostno grajeno hišo, ne glede ali uporabljamo leseno ali PVC stavbno pohištvo. Vsako ima svoje prednosti in slabosti. Pri lesenem pohištvu nas navdušuje videz naravnega materiala, vendar pa zahteva več vzdrževanja in so dražja, pri PVC oknih pa je manj vzdrževanja, ugodnejša nabavna cena, nima pa enakega vizualnega učinka in ga je težje reciklirati.

Pri vgradnji posvečamo posebno pozornost pripravi okenske odprtine, saj je pred montažo oken in vrat potrebno ustrezno obdelati odprtine, položiti podpoličnike in elemente iz purenita pod balkonska vrata in panoramske stene, zaključiti hidroizolacijo na purenit, kjer je potrebna, da se lahko izvede montaža oken kot jih predpisujejo  RAL standardi.

Uporabljamo produkte Slovenskih in tujih dobaviteljev najvišje kakovosti, v skladu z možnostmi in željami investitorja.

Ometi, tlaki in montažne konstrukcije

Po vgradnji instalacij in stavbnega pohištva pride na vrsto izdelava ometov in montaža konstrukcij stropa in sten. Ometi so ključni za zagotavljanje zrakotesnosti ovoja konstrukcije, zato posvečamo največjo pozornost, da so vsi detajli izvedeni pravilno. Uporabljamo materiale vodilnih proizvajalcev kot so Rofix in Baumit. Pri izvedbi montažnih konstrukcij, predvsem stropa proti ostrešju je najzahtevnejši del zagotavljanje popolne zrakotesnosti in ustrezne toplotne zaščite.

Po končanju vseh del povezanih z  grobim razvodom instalacij se izvede še tlak, praviloma z mikroarmiranim betonom.

Fasada

Fasada je ključne element za zagotavljanje zaščite objekta pred vremenom. Ne glede ali se odločite za mineralno izvedbo s kameno volno ali sintetično z EPS izolacijo, bo fasada služila svojem namenu. Obe izolacije izpolnjujejo najvišje standarde za fasade, vendar v hrupnih območjih priporočamo uporabo mineralne izolacije.  Pri izbiri moramo paziti na ustrezno toplotno učinkovitost, ustrezno izbiro okenskih polic, pravilno izvedbo vodotesnosti pri okenskih policah in stavbnem pohištvu, ustrezno izbiro zaključnih slojev, da celotna izvedena fasada omogoča dolgo življenjsko dobo. Uporabljamo  fasadne sisteme, ki izpolnjujejo standarde ETAG4  vodilnih proizvajalcev, kot so Rofix in Demit.

Test zrakotesnosti in zaključek

Pogoj za pridobitev subvencije EKOSLADA j.s. za gradnjo pasivne hiše je uspešno opravljen test zrakotesnosti. Vsako hišo, ki jo zgradimo jo med fazo gradnje testiramo zrakotesnost ali ustreza vsem standardom za pasivne hiše, ki je postavljena pri  1,2 kratnik volumna izmenjave zraka/uro pri razliki tlakov 50 Pa. Naš najboljši rezultat, ki smo ga do sedaj dosegli je bil 0,4 kratnik volumna, kar pomeni, da s pravilnim načrtovanjem in vodenjem kontrole, brez večjih težav dosežemo vse predpisane standarde tudi pri rekonstrukciji obstoječe hiše. Na tej stopnji gradnje že lahko vložimo dokazila za izplačilo subvencije, ki smo jo pridobili od Ekosklada.

Zaključna dela

Zaključna dela

V tej fazi se izvedejo še zaključna obrtniška dela kot so slikopleskarska dela, polaganje talnih in stenskih oblog, montaža vrat in stopnic z ograjo, ter namestiti vidni del instalacij in opreme.

Pri zaključnih delih je pomembna vloga tudi investitorja, saj mora izbrati ustrezne materiale, katere bomo nato vgradili. Izbor materiala za zaključna dela je v naši ponudbi posebej ovrednoten, da lahko opremo izberete po svoji želji tudi iz višjih  cenovnih razredov, vendar z doplačilom.

Garancija

Kvaliteta prenove hiše je naše vodilo. Zato izbiramo le visokokakovostne materiale in usposobljene izvajalce, kar je zagotovilo, da v garancijskem obdobju ne bo potrebno popravljati. Če pa se to le zgodi, je splošna garancija za izvedena dela 3 leta od predaje objekta v uporabo, razen za opremo, ki je podana s strani dobaviteljev, garancija  za solidnost konstrukcije, fasade in strehe je 10 let.

Zaključek in predaja objekta v uporabo

Ko je hiša končana je potrebno je še pripraviti vso tehnično dokumentacijo ter izdelati projekt PID in podpisati izjavo o zanesljivosti objekta, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. Rekonstrukcija hiše v lastni režiji kadar je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje ni več mogoča, če investitor ne izpolnjuje pogoje za odgovornega vodja del, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, brez katerega ni dovoljena vselitev.

Rezultat je pasivna ali skoraj nič energijska hiša

Zelena Gradnja d.o.o.

Štihova ulica 16
1000 Ljubljana

Davčna št.: SI28332806
Matična št.: 3746283000

Kontakt

tel: +386 (0)41 636 264

email: info@zelenagradnja.si
web: www.zelenagradnja.si

Prijava na e-novice

© 2018, Zelena gradnja d.o.o. | Pogoji uporabe | O nas